Jolanta Czerepacha

 

Obsługa prawna

Opracowywanie uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty Mieszkaniowej pod względem poprawności redakcyjnej i zgodności z prawem.

więcej...

Obsługa administracyjna

Nadzór nad bieżącą obsługą eksploatacyjną nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie warunków, zawieranie umów i kontrola ich wykonania.

więcej...

Obsługa techniczna

Bieżące naprawy i konserwacja nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywania napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych.

więcej...

Obsługa finansowa

Prowadzenie sprawozdawczości finansowej, zgodnie z obowiązującym prawem. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunku bankowego, dokonywanie rozliczeń i zakładanie lokat.

więcej...
 

Przestrzeń wspólna, nie znaczy niczyja

Czynności zarządzania wykonujemy zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa jak i standardami zawodowymi. Współpracujemy ze sprawdzonymi fachowcami, oferującymi konkurencyjne ceny i zapewniającymi pełne usługi w zakresie bieżącej eksploatacji. więcej...

Kontakt

Gdańsk, ul. Zacna 10
+48 664 007 885
biuro@przestrzen-nieruchomosci.pl