Jolanta Czerepacha

 

Obsługa administracyjna

  • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej na zewnątrz przed organami administracji państwowej, samorządowej, sądami i organami egzekucyjnymi oraz bankiem.
  • Prowadzenie i udostępnianie właścicielom i uprawnionym organom dokumentacji wspólnoty.
  • Prowadzenie korespondencji wspólnoty z kontrahentami i urzędami.
  • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich właścicieli oraz przypadających im udziałów.
  • Nadzór nad bieżącą obsługą eksploatacyjną nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie warunków, zawieranie umów i kontrola ich wykonania.
  • Zapewnieniu, w miarę zainteresowania potencjalnych najemców/dzierżawców, wynajęcia/wydzierżawienia na reklamy zewnętrznych ścian oraz dachu budynków, a także innych części nieruchomości wspólnej.
  • Wydawanie poświadczeń, zaświadczeń na żądanie właścicieli lokali dla celów dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i itp.
  • Monitorowanie płatności, przygotowanie okresowych informacji o stanie rozliczeń finansowych.
  • Zwoływanie, przygotowywanie i obsługa zebrań.
 

PRZESTRZEŃ WSPÓLNA, NIE ZNACZY NICZYJA

Czynności zarządzania wykonujemy zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa jak i standardami zawodowymi. Współpracujemy ze sprawdzonymi fachowcami, oferującymi konkurencyjne ceny i zapewniającymi pełne usługi w zakresie bieżącej eksploatacji. więcej...

Kontakt

Gdańsk, ul. Zacna 10
+48 664 007 885
biuro@przestrzen-nieruchomosci.pl