Jolanta Czerepacha

 

Obsługa księgowa i finansowa

  • Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunku bankowego, dokonywanie rozliczeń i zakładanie lokat.
  • Ubezpieczenie nieruchomości.
  • Prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości.
  • Naliczanie i rozliczanie zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, opłat indywidualnych, w tym związanych z utrzymaniem hal garażowych oraz pożytków z nieruchomości wspólnej.
  • Prowadzenie rozliczeń, sprawdzanie prawidłowości otrzymanych od usługodawców rachunków i faktur oraz dokonywanie płatności.
  • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej, zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Przygotowywanie projektów rocznych planów gospodarczych zarządzania nieruchomością wspólną.
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 

PRZESTRZEŃ WSPÓLNA, NIE ZNACZY NICZYJA

Czynności zarządzania wykonujemy zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa jak i standardami zawodowymi. Współpracujemy ze sprawdzonymi fachowcami, oferującymi konkurencyjne ceny i zapewniającymi pełne usługi w zakresie bieżącej eksploatacji. więcej...

Kontakt

Gdańsk, ul. Zacna 10
+48 664 007 885
biuro@przestrzen-nieruchomosci.pl