Jolanta Czerepacha

 

Obsługa techniczna

  • Przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości.
  • Prowadzenie książki obiektu budowlanego;
  • Występowanie do właścicieli lokali z informacją o konieczności wstępu do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje;
  • Zapewnienie zabezpieczenia awarii oraz usuwania ich skutków na nieruchomości;
  • Zapewnienie bieżącej, obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie wykonawców robót remontowych, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania w zakresie:
  1. kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
  2. oceny stanu technicznego oraz szacowania kosztów niezbędnych działań inwestycyjnych (remontowych i modernizacyjnych),
  3. bieżących napraw i konserwacji nieruchomości wspólnej a w szczególności dokonywania napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, domofonu, dźwigów osobowych, śmietnika i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
  4. remontów i modernizacji nieruchomości wspólnej.
 

PRZESTRZEŃ WSPÓLNA, NIE ZNACZY NICZYJA

Czynności zarządzania wykonujemy zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa jak i standardami zawodowymi. Współpracujemy ze sprawdzonymi fachowcami, oferującymi konkurencyjne ceny i zapewniającymi pełne usługi w zakresie bieżącej eksploatacji. więcej...

Kontakt

Gdańsk, ul. Zacna 10
+48 664 007 885
biuro@przestrzen-nieruchomosci.pl